Üniversite Kütüphanemize Bağışta Bulunanlar (Tüm Liste)

Kütüphane Bağış Formu

Feriha- Ali SEZAL

Feriha- Ali SEZAL

Milletvekili Belediye Başkanı

Bağış Sayısı 49 Nadir Kitap
 Yılı

26.10.2005

Özgeçmiş HAYATI KAHRAMANMARAŞ - 1946, Abdülkadir, Habibe - Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi - Mahalli İdare Yöneticisi - İki Dönem Kahramanmaraş Belediye Başkanı, Kahramanmaraş Spor Klübü Yönetisi - XXI ve XXII nci Dönem Kahramanmaraş Milletvekili - Evli, 4 Çocuk.
Koleksiyon 49 Adet İslam Dini Konulu, Arapça, Osmanlıca kitaplar yer almaktadır. Kataloglama ve Sınıflama işlemleri tamamlanmıştır. Kitap Listesi için tıklayınız
Kitap listesi için bakınız.  


Ferhat Başdoğan

 

Ferhat Başdoğan

Emekli Kurmay Albay

 Bağış Sayısı

1554

Yılı 30.12.1999
Özgeçmiş  
Kitap listesi için bakınız. 1373 Kitap


İmran KILIÇ

İmran KILIÇ

26. VE 27 Dönem Kahramanmaraş Milletvekili

Bağış Sayısı .....
 Yılı

24.01.2023

Özgeçmiş

26. ve 27. Dönem Kahramanmaraş Milletvekili

Kahramanmaraş - 1957, Ejder, Hatice.
İlahiyatçı; Erzurum Atatürk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesini bitirdi. Yüksek lisans eğitimini aynı fakültede tamamladı.
Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesindeki il müftülüğü ve ilçelerde müftülük görevlerinde bulundu.
26. Dönemde Kahramanmaraş Milletvekili seçildi. Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu ve Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Üyeliği yaptı. Eğitimci, Şâir ve Yazar olan İmran Kılıç, 400 beyitte aruz vezniyle Maraş Destanını yazdı. Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, 18.11.2021 tarihinde tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesinde vefat etti. Cenazesi Kahramanmaraş’ta toprağa verildi.
İyi düzeyde Arapça bilen Kılıç, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Kitap Listesi


Mehmet Akif Kireçci

Mehmet Akif Kireçci

Prof. Dr.

Bağış Sayısı 1174
 Yılı

16.07.2012-

Özgeçmiş

Prof. Dr. Mehmet Akif KİREÇCİ

ASBÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı

Türkiye Fulbright Eğitim Komisyonu Yönetim Kurulu Üyesi

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkan Vekili

 

Doktora derecesini ABD’de Pensilvanya Üniversitesi Yakın Doğu Çalışmaları Bölümü’nden almıştır. Aynı üniversitede dersler vermiş olan Kireçci, Stevens Teknoloji Enstitüsü’nde de öğretim üyesi olarak çalışmıştır. Halen Bilkent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapan M.Akif Kireçci, ondokuzuncu ve yirminci yüzyıl Ortadoğu tarihi ve siyaseti, entelektüel hareketler, Türk dış politikası, İslam, modernite, Oryantalizm ve kültürel dönüşümler gibi konularda araştırmalar yapmaktadır. (Ed Foster’la) İstanbul: Metamorphosis in an Imperial City ve Arap Baharı ve Türkiye Modeli Tartışmaları (2013) adlı eserlerin editörü olan Kireçci, Başlangıçtan Günümüze Arap Milliyetçiliği (2012) ve 2023’e Doğru Kültür Politikaları (2015) adlı eserlerin de yazarıdır.

Kireçci aynı zamanda Ankara Siyasal ve Ekonomik Araştırmalar Merkezi (Başkanı), UNESCO Milli Komisyon Başkan Vekili ve FULBRIGHT Türkiye Komisyonu Yönetim Kurulu üyesidir.

Araştırma Alanları: Uluslararası ilişkiler, jeopolitik, Ortadoğu’da modernleşme ve kültürel dönüşümler, karşılaştırmalı siyaset ve medeniyet çalışmaları, Türk dış politikası, Osmanlı diplomasisi, 19. yüzyıl tarihi, oryantalizm, entelektüel hareketler, İslam, bilim ve teknoloji tarihi.

Kitap listesi için bakınız.


Mükrimin Halil YİNANÇ

Mükrimin Halil YİNANÇ

ORD. PROF

Bağış Sayısı 2529 Kitap, 83 harita, 42 fotoğraf, 36
 Yılı

2009

Özgeçmiş 1900 Elbistan - 22.12.1961

İstanbul  Ord. Prof. Mükrimin Halil Yinanç 1900 yılında Elbistan’da doğdu. Rüştüyeye (ortaokul) Malatya’da başladı. İkinci yıldan itibaren Mardin ve Diyarbakır’da öğrenimine devam etti. İstanbul’da Gelenbevi Sultanisi’nde idadiyi (liseyi) tamamlayarak 1916 yılında mezun oldu. Aynı yıl İstanbul Darülfünunu, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü’ne girdi ve mezun olduktan sonra 1919’da Mülkiye’ye kaydolan Mükrimin Halil buradan da 1921’de mezun oldu. Mükrimin Hoca’nın babası Halil Kâmil Efendi Haçin (Saimbeyli)'de kadı iken eşi ile birlikte 1920 yılında Ermeniler tarafından işkence ile öldürülmüştür. İstanbul’da 1921-1925 yılları arasında kütüphane müdürlüğü yaparken buradaki başarılı çalışmaları dolayısıyla, araştırma yapmak üzere, devlet tarafından Paris'e gönderildi. 1925-1927 yılları arasında iki yıl süreyle Paris’te araştırmalarını yaptıktan sonra Eylül 1927’de yurda döndü. Galatasaray ve Kabataş liselerinde tarih öğretmenliği görevinde bulunan Mükrimin Halil Yinanç 1931 yılında kurulan Türk Tarih Kurumu’nun kurucu üyeleri arasında yer aldı. 1933 yılında üniversite reformu yapıldığında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’ne doçent olarak atandı. 1941 yılında Profesör, 1957 yılında da Ord. Profesör unvanlarını aldı. Üniversitede görevde iken,  22 Aralık 1961 (Cuma Günü saat 06;55) tarihinde vefat etti. 23 Aralık Cumartesi günü de askerî törenle defnedildi.

Kitap listesi için bakınız.


Muharrem Erişken

 

Muharrem Erişken

Emekli Öğretmen

 Bağış Sayısı

310

Yılı 21.12.2004
Özgeçmiş  
Kitap listesi için bakınız.


Osman Tekinel

 

Osman Tekinel

Prof. Dr.

Bağış Sayısı 816
Yılı

05.04.2001

Özgeçmiş  
Kitap listesi için bakınız.


Refet Efendi

 

Refet Efendi

Mebus- Müftü

Bağış Sayısı 117
 Yılı

20.01.2010

Özgeçmiş HAYATI Refet EFENDİ - İlyaszade (d. 1863, Maraş), (ö. 7 Haziran 1929, Maraş)

Türk siyasetçi Öğretmen. Büyük cami imamı Müderris İlyas Efendi’nin oğludur. İlk öğrenimini Ekmekçi mahallesi sıbyan mektebinde tamamladıktan sonra babasından özel olarak ders alır, ayrıca Nebeviye Medresesinde öğrenim ve eğitim görerek 12 Temmuz 1907’de çeşitli alanlarda diploma aldı. Şiir ve edebiyata da çok meraklı olan Refet Efendi çok zeki ve çalışkanlığı yanı sıra Maraş’ta medenî cesareti ile tanınmış herkesin itimadına mazhar olmuş bir şahsiyettir. II. Meşrutiyeti takip eden yıllarda ittihat ve Terakki teşkilâtının müteşebbis başkanı sıfatı ile çalışmış, O zaman Maraş’ın bağlı bulunduğu Halep Vilayetine il Genel Meclisi üyeliğine seçilmiş, 21 Mart 1910’da Eytam Müdürlüğüne atanmıştır. Maraş’ın Fransız işgali altında bulunduğu sırada Millî varlığımızı koruyan mücadele teşkilâtında Müdafaayı Hukuk cemiyetinde başkan olarak bizzat dikkate değer bir varlık göstermiş, takip eden süreçte TBMM’nin Birinci Dönemi için yapılan seçimde Maraş Milletvekili olarak 23 Nisan 1920’de Meclisin açılışında hazır bulunmuştur. Mecliste Şer’iye-Evkaf, İrşad, Adalet, Millî Eğitim ve PTT Komisyonlarında çalışmıştır. 8 Nisan 1922’de Rusya’dan gelecek yetim çocukların yerleştirilmesi ve bakımı için kurulan komisyonda görevlendirilmiştir. 19 Nisan 1922’de Maraş merkez müftülüğüne atanması nedeniyle 11 Mayıs 1922’de Milletvekilliğinden istifası Genel Kurul tarafından kabul edilmiştir. Evli ve yedi çocuk babasıydı. Arapça ve Farsça bilirdi. Ailesi daha sonra (Seçgin) soyadını almıştır.

Kitap listesi için bakınız.


Refet Yinanç

Refet Yinanç

Prof. Dr.

Bağış Sayısı 2284
 Yılı

02.11.2010-

Özgeçmiş Prof. Dr. Refet YİNANÇ, (1963-2019)

1939 yılında Elbistan'da doğdu. 1963 yılında Anakara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü’nden mezun oldu. 1967-1973 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığının burslusu olarak Paris Sorbon Üniversitesinde doktorasını yaptı. 1974'te Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinde asistan olarak göreve başladı. 1980'de doçent unvanını kazandı. 1986 yılında Profesör olarak Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü, Siyasi Tarih Anabilim Dalı başkanlığına atandı. 1994'de Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Dekanlığına seçildi ve 2000 yılına kadar bu görevi sürdürdü. Uzun süre Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanlığını da yürüten Yinanç, 2006 yılında emekli oldu. Emeklik sonrasında da üniversite ile bağlarını sürdüren Yinanç, halen Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yüksek lisans ve doktora derslerine girmekte, yüksek lisans ve doktora düzeyinde tez danışmanlıklarını devam ettirmektedir. 1983'den beri Türk Tarih Kurumu aslî üyesi olan Yinanç, aynı zamanda Uluslararası Akademiler Birliği'nde (Union Academique International) Türk Tarih Kurumunu temsil etmektedir. Yinanç'ın girişimleri sonucu Uluslararası Akademiler Birliği'nin 79. Genel Kurulu 24-28 Mayıs 2005 tarihinde Ankara'da düzenlenmiştir. Türk Tarik Kurumu ve Yinanç, 70'e yakın ülkeden Sosyal Bilimler alanında 100'ün üzerinde dünyanın önde gelen bilim adamına ev sahipliği yapmıştır. Osmanlı Arşivleri üzerinde uzman olan Yinanç, uzun süre Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde Osmanlı Arşivleri "İlmi Değerlendirme Komisyonu Üyesi” olarak görev yapmıştır. Osmanlı Tahrir defterleri üzerinde çalışmalar yapan Yinanç, Mesut Elibüyük ile birlikte Malatya ve Maraş tahrir defterlerini yayınlamıştır. Kayseri Tahrir Defterleri de Yinanç ve Elibüyük'ün ortak çalışması olarak yayın aşamasındadır. Uzun yıllar, Tarih ve Uluslararası İlişkiler sahasında araştırmalar yapan Yinanç'ın her iki alana ilişkin yayınlanmış pek çok çalışması bulunmaktadır. Fransızca ve İngilizce dillerini bilmektedir. Yinanç, evli ve üç çocuk babasıdır. 16.06.2019 tarihinde vefat eden Prof. Dr. Refet YİNANÇ,ın cenazesi 18.06.2019 tarihinde Ankara Kocatepe Caminden kaldırılmıştır.

Kitapları: Malatya Tahrir Defteri, (Mesut Elibüyük ile birlikte) Gazi Üniversitesi, Ankara, 1983. Maraş Tahrir Defteri, (Mesut Elibüyük ile birlikte) Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi, Ankara, 1988. Dulkadir Beyliği, TTK, Ankara, 1988. Iraklı Sığınmacılar ve Türkiye (ekip çalışması), Ankara, 1992. Türk Tarihinde Ermeniler, (Azmi Süslü, Fahrettin Kırzıoğlu,ve Yusuf Hallaçoğlu ile birlikte), Kars Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü, Yayın No. 2, Kars, 1995. Uluslararası Güvenlik Sorunları ve Türkiye, (Hakan Taşdemir ile birlikte) Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2002. Selçukname (İbn Bibi), Kitabevi Yayınları, İstanbul, 2007.

Kitap listesi için bakınız.


Yaşar ALPASLAN

Yaşar ALPASLAN

Emekli Öğretmen, Yazar, Araştırmacı, Hafız-I Kütüb; Ayaklı Kütüphane

Bağış Sayısı 549
 Yılı

04.05.2009-

Özgeçmiş  
Kitap listesi için bakınız.


Yaşar Türkkorur

Yaşar Türkkorur

İşletme, Matbaacılık

Bağış Sayısı 2017
 Yılı

14.01.2013

Özgeçmiş 21.02.1950 tarihinde Kahramanmaraş'ta doğdu.

İlk, orta ve Ticaret Lisesini Kahramanmaraş'ta, Yüksek okulu da 1967 yılında ilk defa öğrenime açılan Adana İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nin İşletme ve Muhasebe Bölümünü 1971 yılında bitirerek lisans diplomasını almıştır. 1973 Yılında yedek subay olarak bitirdiği askerlikten sonra, bir müddet Kahramanmaraş Gazi Ortaokulunda öğretmenlik yapmış, 1975 yılından 1992 yılına kadar önce Baylan Matbaasında, daha sonra da Semih Ofset Matbaacılık Ltd. Şirketinde olmak üzere 17 yıl matbaalarda mali müşavirlik ve işletme müdürlüğü yaptıktan sonra 1992 yılında emekli olarak mali müşavirlik mesleğini bırakmış; ikinci bir meslek olarak seçtiği matbaacılık mesleğine başlamıştır. Matbaacılığının yanında çeşitli sosyal faaliyetlerde de bulunan Yaşar Türkkorur, birçok dernek ve vakıfta yönetim kurulu üyeliği yapmaktadır. 1- Kuruluşundan beri Müsiad Ankara Şubesinde yönetim kurulu üyeliği, 2- Kuruluşundan bu güne kadar MARDER Kahramanmaraş ve İlçeleri Kültür ve Derneği yönetim kurulu üyeliği ve başkan yardımcılığı, 2006 yılından 2013 yılına kadar da MARDER’in Genel Başkanlığını yapmıştır. 3- Ankara Sanayi Odası Matbaa Komisyonu Başkan Yardımcılığı ve Matbaa Bilirkişiliği 4- 1975 yılındanberi Maltepe Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu üyeliği ve Maltepe Camii Çölgören Hizmet Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği 5- Hazreti Muhammed’i Tanıma ve Tanıtma Uluslar arası Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği 6- Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş Uluslar arası bir vakıf olan Kültürlerarası Araştırma ve Dostluk Vakfı'nın 2003 yılından 2013 yılına kadar Yönetim Kurulu Başkanlığını yapmıştır. 7- Bu vakf’ı temsilen Başbakanlık İnsan Hakları Komisyonu ve Ankara İli İnsan Hakları komisyonu üyeliğini yapmaktadır. 1992 yılından 2002 yılına kadar her 12 Şubat’ta ilimizin bir yıllık tarihi, coğrafi, kültür ve sanat olaylarını kapsayan “Madalyalı Tek Şehir Kahramanmaraş” adlı bir dergiyi rahmetli gazeteci Osman Sayın’ile birlikte çıkarmıştır. Kahramanmaraş Milli Mücadelesinde Fransızlara karşı Kurtuluş Savaşı'nın ilk kurşununu atan SÜTÇÜ İMAM'ın 2. kuşak öz torunudur. Evli ve biri kız, biri erkek iki çocuk babasıdır. Halen Ankara’da LAZER OFSET ünvanı ile Matbaacılık ve Yayıncılık yapmaktadır.

Kitap listesi için bakınız. Kitaplar muhtelif konularda Türkçe, 1928  sonrası dönemi kapsamaktadır.  Kataloglama ve Sınıflama işlemleri tamamlan eserlerine  Katalog taramadan bakılabilir.


Zeki Kaya

 

Zeki Kaya

Prof. Dr.

Bağış Sayısı 771
 Yılı

30.10.2013

Özgeçmiş  
Kitap listesi için bakınız.


 

Kütüphanemiz Ankos - Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu ve TÜBİTAK Ekual - Elektronik Kaynaklar Ulusal Akademik Lisansı üyesidir.

İletişim: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Tel: +90 (344) 3001091-8 faks:3001092 Avşar Kampüsü  Kahramanmaraş