KÜTÜPHANE KALİTE BİRİMİ

Üniversitemiz kütüphane hizmetlerinde ; kullanıcıların bilgi ihtiyaçlarının belirlenmesi, bilgi kaynaklarının seçimi, sağlanması, kataloglanması, sınıflanması, kullanıma sunulması, kullanıcıların bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesi, ulusal ve uluslararası işbirliği faaliyetleri olarak tanımlanmıştır.

Bilgi ihtiyacının belirlenme sürecinden, bilgiye erişime kadar geçen süre içerisinde ki yapılan hizmetlerin kalitesini artırmak. Bilgiye erişimde aracı olan insan kaynaklarından, bilgi kaynaklarına, kullanılan cihaz ve ekipmanlara kadar en son teknolojik ürünleri hizmete sunmak hedeflerimiz arasındadır.

Misyonumuz

Kütüphanemiz; koleksiyonu ve bilgi hizmetleri sayesinde, üniversitemizin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini desteklemek, öğrencilerin ve akademik personelin akademik program ve bilimsel araştırmalarından doğan bilgi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla görev yapmaktadır.

Vizyonumuz

Kütüphanemiz, üniversitemizin etkin, gelişmeleri günü gününe takip eden ve öğrenci odaklı eğitim anlayışının aktif destekçisi olup, bu yaklaşıma dayanan akademik sürecin vazgeçilmez unsuru olma rolünü, sürekli gelişmeyle ileriye taşıma hedefindedir. Kütüphanemiz, bilimsel araştırmaların niteliği ve niceliğinde önemli bir işleve sahip olmasından dolayı araştırma ve bilgiye erişim sürecinde öğrenci ve akademik personele her türlü imkânı sağlamaya çalışmaktadır. Bilindiği gibi üniversitemizin hedefinde öğrencilerini sadece mesleğe değil, aynı zamanda hayata da hazırlamak vardır. Bu bağlamda öğrenmeyi öğrenmiş, araştırmacı, bilgiden özgün bilgi üretebilen, duyarlı gençlerin yetiştirilebilmesi için kütüphane olarak her türde ve içerikte bilgi kaynağının, sisteme dayalı bir ortamda öğrencilerimizle buluşmasını sağlamaya çalışmaktayız. Kütüphanemiz, bilimsel kalkınmayı evrensel bir kazanım olarak algıladığından, bilgi kuruluşları ile işbirliği yapmakta ve imkânlar dâhilinde kaynaklarını dünya ile paylaşmaktadır. Bu işbirliği sayesinde, üniversitemize ait yayınlar dünyaya tanıtılırken, diğer bilgi kuruluşlarındaki bilgi kaynaklarına ulaşım da kolaylaşmaktadır. Toplumumuzda gerek bilginin gerekse okuma alışkanlığının yaygınlaşması ve yaşam boyu öğrenme alışkanlığının edinilmesi amacıyla kütüphane koleksiyonumuz, KSÜ ailesinin yanında bütün halkımıza da sunulmaktadır. Kalitede zirveye ulaşma hedefini benimseyen kütüphanemiz, uluslararası standartlara göre “Güçlü ve ideal kütüphane” konumunda olmaya özen göstermektedir. Kütüphanemizin genel amacı, ülkenin, bölgenin ve dünyanın en iyi bilgi merkezlerinden birisi olmaktır.

Kalite Toplantısı Toplantı Tutanağı

KSÜ Kalite ve Strateji Veri Sistemi (KASVES) kütüphane raporu

Kalite ve Strateji Veri Sistemi

 

Kütüphanemiz Ankos - Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu ve TÜBİTAK Ekual - Elektronik Kaynaklar Ulusal Akademik Lisansı üyesidir.

İletişim: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Tel: +90 (344) 2801091-8 faks:2801092 Avşar Kampüsü  Kahramanmaraş