Ord. Prof. Mükrimin Halil YİNANÇ Kitaplığı

    Türk Tarih Kurumu’nun kurucularından Ord. Prof. Mükrimin Halil YİNANǒın Kitaplığı,  manevi oğlu ve yeğeni Prof. Dr. Refet YİNANÇ tarafından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Kütüphanesine bağışlamıştır.  21.04.2009 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Ertuğrul GÜNAY 'ın katılımı ile kitaplığın açılışı gerçekleşmiştir. Tasnif çalışmaları Konu Uzmanları Öğr. Gör. İsmail AKÇAY, Emekli Öğretmen Yaşar ALPASLAN   desteği ile Uzman Metin Çukadar, Kemalettin KOÇ tarafından yapılmıştır. Tasnif çalışması yapılan eserler elektronik ortama aktarılarak intranet olarak kampus içi hizmete açılmıştır.  Araştırmacıların hizmetine sunulan kitaplıkta "Tarih, Kültür, Edebiyat konularında Fransızca, Eski Türkçe (Osmanlıca), Farsça, Arapça vb. dillerinde matbu eserler yer almaktadır. Diğer koleksiyonlarla birlikte  2529 Kitap, 83 harita, 42 fotoğraf, 36 (İlyaszade Refet Efendiye Ait) elyazması elektronik ortama aktarılarak 23.11.2010 tarihinden itibaren hizmete açılmıştır.

    E-Kitaplıktan Yararlanma    

Araştırmacılar kütüphane üye girişi yaparak kullanılabilir.

Faydalı Linkler

Yazmalar (Türkiye ve Dünyada İslami Yazma Kütüphaneleri)

 

    Almanya'da Doğu El Yazmalarının Katalogu

    Amerikan Kongre Kütüphanesi

   Atatürk Üniversitesi Kütüphanesi

   Atatürk Kitaplığı

    Atatürk Üniversitesi Seyfeddin Özege Kitaplığı

   Berlin Devlet Üniversitesi

   Beyazıt Devlet Kütüphanesi bünyesindeki Hakkı Tarık Us Kolleksiyonu

   British Library

    Cambridge Üniversitesi İslami El Yazmaları Kütüphanesi

   Cern Thesaurus eş anlamlı sözlükler

   Dresden Kütüphanesi

   Doğu El Yazmaları kataloğu Almanya

   Dünya İslam kaynakların Kataloğlaması

   Dünya Kütüphanelerinde İslam Mirasi Tarihi Sözlüğü

    Diyanet Kütüphanesi

   Gutenberg online kütüphanesi

    Hakkı Tarık Us Kütüphanesi

    Harward Üniversitesi İslam Mirası Projesi

    Hathitrust

    HMML İslami El Yazmaları

   İnternet Arsives

    IRCICA

   İSAM İlâhiyat Fakülteleri Tezler Kataloğu Veri Tabanı

   İSAM İlahiyat Makaleler Veri Tabanı

    İSAM İstanbul Kadı Sicilleri

   İSAM Kadı Sicilleri Kataloğu Veri Tabanı

   İSAM Makaleler Veri tabanı

   İSAM Osmanlı Salnameleri Veri Tabanı

   İSAM Osmanlıca Makaleler Veri Tabanı

   İSAM Osmanlıca Risaleler Veri Tabanı

    İSAM Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Makaleleri Veri Tabanı

   İSAM Türkiye Kütüphaneleri Veri Tabanı

   İSAM Ulema Sicil Dosyaları Veri Tabanı

   İslam Bilimleri

     İslami El Yazmaları Listesi

   İslami El Yazmaları Kataloğu

   İslami El Yazmaları Referans Kütüphanesi

   İslamı El Yazmaları (Osman Reşer Koleksiyonu Leipzig)

   İstanbul Üniversitesi Katalogu

    İksad Yayınevi E-Kitapları

    İran'da basılmış Türkçe kitaplar

    İran Bilimsel Dergiler Sistemi

   İstanbul Üniversitesi Yayınları

    İspanya Milli Kütüphanesi dijital koleksiyonu

   İsciçre El Yazmaları

    Kırgız Cumhuriyeti Ulusal Bilimler Akademisi Yazmalar Koleksiyonu

    Koç Üniversitesi Dijital Koleksiyonları

    Leipzig İslami Yazmalar

   Marmara Üniversitesi Nadir Eserler

   MENAdoc Digital Collections

    Merck Manuals

   Mevzuat Bilgi Sistemi

    Michigan Üniversitesi İslam Yazmaları Kütüphanesi

   Milli Kütüphane Digital Arşiv

   Milli Kütüphane Konuşan Kitaplık

    Mühür Veritabanı

   Müslüman Dünyasının El Yazmaları

    Princeton Üniversitesi'nin İslami Yazmalar Dijital Kütüphanesi

    Princeton İlahiyat Kütüphanesi

    Osmanlı Arşivleri

    Osmanlıca Mahalli Gazeteler

    Rifaiyye Yazmaları

   Shia Online Library

   Upenn Kütüphanesi

    TBMM Milli Saraylar Kütüphanesi

    TBMM Kütüphanesi Açık Erişim Sistemi

    Türk Tarih Kurumu Belelten Arşivi

   Tokyo İslami yazmalar (index)

   Toronto Üniversitesi Kütüphanesi

    Türk Tarih Kurumu Belelten Arşivi

   Türkistan Derlemesi

    Türkiye Yazma Eserler Kurumu

   Vatikan Kütüphanesi

    Venedik Devlet Arşivleri

    Yale Üniversitesi Kütüphanesi

 

 

 

İletişim: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Tel: +90 (344) 3001091-8 Avşar Kampüsü  Kahramanmaraş