Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

 ORD.PROF.MÜKRİMİN HALİL YİNANÇ KÜTÜPHANESİ

                Genel Bilgiler

                Üniversitemiz Senatosunun 28.03.2012 tarih ve 2012/7 sayılı kararı ile kabul edilerek  uygulamaya  konulan ‘’Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Kütüphane Yönergesi’’ ne göre teşkilatlanan Kütüphanemiz, aynı yönergeye bağlı olarak kabul edilen ‘’Kütüphanesi Rehberi ‘’ ve ‘’Kütüphane Kuralları’’ na göre hizmet vermektedir.  Kütüphanemiz Bahçelievler Eski Rektörlük binasından, 2005 Mayıs Ayında Avşar kampüsü  İİBF Binası Prof. Dr. Osman TEKİNEL Konferans salonu karşısına taşınmıştır. 2008 Haziran ayında da İİBF ait ek-A2 yeni binaya taşınmıştır. 03.02.2020 tarihinde kampüste bulunan müstakil kütüphane binasına taşınmıştır.  Kütüphane 8400 m2 alana sahiptir, kütüphanede; 948 kişilik Okuma Salonları, 44 adet bilgisayar Katalog  tarama bölümü, multi-medya servisi, Kitaplık, dergiler, tezler yer almaktadır. Kütüphanemiz yeni binasında açık raf sistemine göre hizmet vermektedir. Açık rafta DEWEY ONLU SINIFLAMA sistemi uygulanmaktadır. Bünyesinde özel ORD. PROF. M. Halil Yinanç koleksiyonunu barındırmaktadır.  Tıp ve İlahiyat Fakülteleri kitaplıkları aynı fakülte binalarında hizmet vermektedir. Üniversitemiz senatosunun 07.03.2012 tarih ve 2012/06 sayılı oturumunda alınan 15 nolu kararı ile MERKEZ KÜTÜPHANE Adı     ORD. PROF. MÜKRİMİN HALİL YİNANÇ KÜTÜPHANESİ olarak değiştirilmiştir. Kütüphane yerleşim planları

                 Kütüphane Web  Sayfası;

                      http://kutuphane.ksu.edu.tr

             Kütüphanemiz web sayfasında ; kütüphanemizce verilen hizmetler, Kütüphanemizden yararlanma koşulları ile ilgili genel bilgiler yer almaktadır. Kütüphanemiz web sayfasında yer alan en önemli noktalardan biri Kütüphane Otomasyon Programıdır. Bu programdan kitaplar, tezler dergiler vb. yayınların taraması yapılabilmektedir. Üyelik bilgilerine giriş yapılarak kitap seçimi, talebi, süre uzatma, üzerindeki kitapları görme, yeni gelen yayınları seçtiği başlıklara göre listeme gibi olanaklardan yararlanabilmektedir. Abone olunan ve yıl içerisinde deneme amaçlı açılan veri tabanları hakkında bilgilere ve adreslere erişim sağlanabilmektedir. Her türlü yurt içi ve yurt dışı elektronik bilgi merkezlerinin kataloglarına ve yayınevlerinin  adreslerine yer verilmiştir.

    KİTAP KOLEKSİYONU

              Koleksiyonda  70.000 adet kitap vardır. Bunun yaklaşık 67.000 adeti bilgisayar ortamına aktarılarak okuyucu hizmetine sunulmaktadır. Kitaplar açık raf sistemine göre (Dewey Onlu Sınıflama Sistemi) raflara dizilmiştir. Raf yerleşim planına bakarak aradığınız kitaba erişim sağlayabilirsiniz.

                 DERGİ KOLEKSİYONU 

   Koleksiyonda dergi yer almaktadır. Dergiler için ayrı bir bölüm ayrılmıştır. Dergiler bilgisayarlardan dergi adı, cilt, yıl, sayı, tarih ve içindekiler sayfasından taranabilmektedir.  Web üzerinden dergi taramaları için  http://e-kutuphane.ksu.edu.tr  adresinden süreli yayın tarama ekranı seçilerek yapılabilir. Elektronik dergi listeleri için e-dergi tıklaynız bakınız

    TEZ KOLEKSİYONU

   Koleksiyonda üniversitemizde yapılan 4500 yüksek lisans tezleri yer almaktadır. 2010 Kasım itibariyle tezlerin tamamı elektronik ortamda tam metin  olarak da hizmete sunulmaya başlamıştır.

    ELEKTRONİK KAYNAKLAR  

    Abone olunan E-Kitaplar Ebrary ebook, Elsevier ebooks, Hiperlink, Knovel ebooks, Springer (seçilmiş veritabanlarıdır. Erişim veritabanları sayfamızdan sağlanabilir.

     E-dergiler

          Dergilere veritabanına üzerinden erişim sağlanmaktadır. Bunlar üniversitemiz  aboneliği ve Tübitak/ULAKBİM  tarafından "Ulusal Lisans Aboneliği" çerçevesinde üniversitemizin erişimize açılmıştır.

Abonelik Lisans Anlaşması kapsamında açılan veritabanları bakınız.

Üyelik

          Üniversitemiz akademik ve idari personeli ile öğrencileri üye olmak şartı ile Kütüphaneden yararlanabilirler. Üye kaydı için öğrenci kimliği yeterlidir. Üyeler kimlik ve adres değişikliklerini kütüphaneye bilgi vermekle hükümlüdürler. Dışarıdan gelen araştırmacılara günübirlik hizmetler verilmektedir. Üniversitemizden her ne nedenle ayrılan üyelerin üyeliklerini düşürmek zorundadırlar. Gününde iade edilmeyen her kitap için gecikme bedeli alınır.Üyeler kütüphane kurallarına uymakla yükümlüdürler.

           Kurallar

       Kütüphaneden yararlanmak isteyen okuyucular aşağıdaki şartlara uymak zorundadırlar:
a) Sessizliği korumak,
b) Çalışanları rahatsız etmemek, grup çalışması yapmamak,
e) Yayınları kirletmemek, yırtmamak,
d) Ödünç alınacak; yayında, noksan sayfa, yırtık olup olmadığını kontrol etmek, varsa kütüphaneciye bildirmek,
e) Kütüphanede yararlanmak üzere, raflardan aldığı yayını yerine koymayıp masanın üzerine bırakmak veya sorumlu kütüphaneciye teslim etmek,
f) Sorulduğunda kimlik kartı göstermek,
g) Çanta ve benzeri eşyayı kütüphaneye girişte bırakmak,
h) Salonlarda bir şey yememek ve içmemek,
ı) Kütüphanenin düzenini bozmamak,
i) Okuma salonunda cep telefonlarının kapalı tutulması,

ISBN VE ISSN SERVİSİ

              Üniversitemzi yayınları için ISBN VE ISSN müracatı kütüphanemiz üzerinden yapılmaktadır. Müracaat edecekler yayın kurulu kararı çıkan kitapları için kitap bilgileri ile kütüphaneye gelmeleri gerekmektedir. İlgili doküman için bakınız.

 

            Kütüphanemizden yararlanma;

          Akademik ve idari personel için 5 kitap ve öğrenciler için 2 kitap,  15 gün süreyle ödünç verilmektedir. Ödünç alınan kitap bir başkası tarafından istenmediği takdirde bu süre 15 gün daha uzatılabilir.  Süre uzatma telefonla ve web üzerinden yapabilmektedir. Abone olduğumuz veritabanlarından tarama yapabilir. Yurt dışı tam makalelere erişim sağlayabilir. Web kütüphane kaynaklarından yararlanabilir. Kütüphaneler arası işbirliği çerçevesinde istekte bulunan kütüphanelere de yayın gönderilmektedir. Kütüphanemizde otomasyon programı dahilinde kitap ve kimliklere barkot yapıştırılmaktadır.  Bundan dolayı ödünç materyal almak isteyen kullanıcılar  kimlik kartlarını ödünç verme bankosundaki görevliye göstermek zorundadır. Kullanıcı Yordam 2001 web katalog tarama ekranında seçmiş olduğu kitapları üye numarası girerek rezerv edebilir. Bu işlem rezerv edildiği tarihten itibaren 3 gün için geçerlidir. Ayrıca ödünç almış olduğu kitapları internet üzerinden Yordam http://e-kutuphane.ksu.edu.tr  Programına girerek görebilir.  

           ÇALIŞMA SAATLERİ

           Merkez Kütüphane hafta içi her gün saat 08:00-17:00 arası açıktır.

Üniversitemiz nerede?


Daha Büyük Haritayı Görüntüle

 

İletişim adreslerimiz:

T.C.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

 Avşar Kampüsü Kahramanmaraş 46100

Tel: +90 (344) 3001091

 faks:0344 3001092

Sekreterlik 3001091

Şube Müdürlüğü 3001093

Elektronik Kaynaklar 3001095

Kataloglama ve Sınıflama 3001095-6

Ödünç verme 3001097

Süreli yayınlar 3001085

 

E-Posta Adresleri:

kutuphane@ksu.edu.tr

 

İletişim: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Tel: +90 (344) 3001091-8 faks:3001092 Avşar Kampüsü  Kahramanmaraş