Refet EFENDİ (1863- 1929) 1. Dönem TBMM Maraş Milletvekili

   

  HAYATI

                  Refet EFENDİ - İlyaszade (d. 1863, Maraş), (ö. 7 Haziran 1929, Maraş) Türk siyasetçi Öğretmen. Büyük cami imamı Müderris İlyas Efendi’nin oğludur. İlk öğrenimini Ekmekçi mahallesi sıbyan mektebinde tamamladıktan sonra babasından özel olarak ders alır, ayrıca Nebeviye Medresesinde öğrenim ve eğitim görerek 12 Temmuz 1907’de çeşitli alanlarda diploma aldı. Şiir ve edebiyata da çok meraklı olan Refet Efendi çok zeki ve çalışkanlığı yanı sıra Maraş’ta medenî cesareti ile tanınmış herkesin itimadına mazhar olmuş bir şahsiyettir. II. Meşrutiyeti takip eden yıllarda ittihat ve Terakki teşkilâtının müteşebbis başkanı sıfatı ile çalışmış, O zaman Maraş’ın bağlı bulunduğu Halep Vilayetine il Genel Meclisi üyeliğine seçilmiş, 21 Mart 1910’da Eytam Müdürlüğüne atanmıştır. Maraş’ın Fransız işgali altında bulunduğu sırada Millî varlığımızı koruyan mücadele teşkilâtında Müdafaayı Hukuk cemiyetinde başkan olarak bizzat dikkate değer bir varlık göstermiş, takip eden süreçte TBMM’nin Birinci Dönemi için yapılan seçimde Maraş Milletvekili olarak 23 Nisan 1920’de Meclisin açılışında hazır bulunmuştur. Mecliste Şer’iye-Evkaf, İrşad, Adalet, Millî Eğitim ve PTT Komisyonlarında çalışmıştır. 8 Nisan 1922’de Rusya’dan gelecek yetim çocukların yerleştirilmesi ve bakımı için kurulan komisyonda görevlendirilmiştir. 19 Nisan 1922’de Maraş merkez müftülüğüne atanması nedeniyle 11 Mayıs 1922’de Milletvekilliğinden istifası Genel Kurul tarafından kabul edilmiştir. Evli ve yedi çocuk babasıydı. Arapça ve Farsça bilirdi. Ailesi daha sonra (Seçgin) soyadını almıştır.

   

   

   

  BAĞIŞTA BULUNAN

  HASAN REFET SEÇGİN (1964_ Kahramanmaraş)

  REFET SEÇKİN’ in kitaplığını eğitim camiasına kazandırmak maksadıyla bugüne kadar muhafaza ederek saklayan torunu HASAN REFET SEÇGİN’ e kütüphanemize kitap bağışlarından dolayı teşekkür eder, çalışma hayatında başarılar dileriz. 

  Ayrıca kitapların üniversitemiz kütüphanesine verilmesi yönünde teşviklerinde dolayı Yörükselim Mahallesi Muhtar Azası Rıza SALLAN ve üniversitemiz personeli Yavuz ÖZAL 'a teşekkür eder, çalışma hayatında başarılar dileriz.

                                                                                                  KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI